porota - Eva Varhaníková

 Sanok foto

Eva Varhaníková

 

  1. Meno, prezývka ako Vás ľudia poznajú. Čomu sa venujete, pár slov o Vašej tvorbe/práci/službe

Eva Varhaníková – klaviristka, klavírna pedagogička

Od roku 2004 pôsobím na Akadémii umení v Banskej Bystrici, v súčasnosti ako vedúca Katedry klávesových nástrojov a prodekanka pre vedu a umenie. Ako pedagóg klavírnej hry som viedla interpretačné kurzy v Litve (Kleipeda) a v Taliansku (Adria, Terni). 

Venujem sa aktívnej umeleckej   činnosti, koncertujem doma aj v zahraničí, účinkovala  v Anglicku (Londýn), Česku (Praha, Brno), Poľsku (Sanok, Krosno, Staľova Woľa), Slovinsku (Ľubľana, Žalec), Taliansku (Adria, Terni, Florencia), Španielsku (Barcelona), Litve(Kleipeda),  Fínsku(Oulu), na Ukrajine(Ľvov), a v Bulharsku(Ruse). Spolupracovala som   s domácimi aj zahraničnými symfonickými orchestrami (Slovenská filharmónia Bratislava, ŠKO Žilina, Komorný orchester České Budějovice, Symfonický orchester Akadémie muzickej v Ľvove, Filharmónia v Ruse). Pre Slovenský rozhlas – Rádio Devín som nahrala množstvo verejných live nahrávok. Premiérovo som uviedla  niekoľko pôvodných slovenských diel pre klavír.

 

 

  1. Počas Vašej realizácie sa určíte stretávate aj s komplikáciami, s ktorými sa musíte popasovať. Akú radu by ste dali našim handmade tvorcom, čo pomohlo Vám , na čo konkrétne ste hrdý/á (prípade ocenenia, súťaže, trofeje):

Komplikácie v interpretačnom umení a umeleckom vzdelávaní prináša predovšetkým komerčnosť tejto doby, úspešne s ňou však bojujeme. Účasť  na súťažiach a celoživotné vzdelávanie majú rozhodne veľký podiel na mojej kariére klaviristky.

 

  1. Prečo ste prijali pozvanie byt súčasťou tejto súťaže ako jedným z porotcov:

Zaujímam sa o všetky druhy umenia a rada podporujem mladých tvorcov a interpretov.

 

  1. Kde všade by sme vedeli nájsť Vašu tvorbu ( FB, Instagram, WEB):

FB: Eva Varhaníková

Youtube: Eva Varhaníková

 

 

Späť do obchodu