PREHLÁSENIE

 

PREHLÁSENIE

Účastník súťaže zaslaním fotografie výrobku do súťaže potvrdzuje, že:

 • je autorom prihláseného výrobku
 • je autorom fotografie, príp. má s autorom vysporiadané autorské práva a je oprávnený poskytnúť ich do súťaže a zverejniť ich v súlade s pravidlami.
 • má vysporiadané všetky práva s osobami, ktoré sú v príbehu alebo na fotografiách spomenuté.
 • použitím fotografie alebo príbehu sa Prevádzkovateľ podľa týchto pravidiel zaväzuje, že nebudú porušené ani ohrozené práva tretích osôb.
 • účastník súťaže potvrdzuje, že všetky takto poskytnuté údaje do súťaže sú pravdivé. Zaslaním príbehu do súťaže, rovnako tak účasti v internetovom hlasovaní – tzn. odoslaním hlasu pre súťažiaceho – akceptuje súťažiaci/hlasujúci tieto pravidlá súťaže a zaväzuje sa ich dodržiavať.

Účastník súťaže berie na vedomie, že prevádzkovateľ bude spracovávať ako správca osobné údaje účastníka súťaže v rozsahu a za podmienok uvedených v informácii o spracovaní osobných údajov.

Prevádzkovateľ má časovo neobmedzenú licenciu na použitie zaslaných príbehov a fotografií bez územného obmedzenia, a to najmä (nie však výhradne) formou uverejnenia v tlačených a internetových médiách Prevádzkovateľa, na ich profiloch na sociálnych sieťach či v mobilných službách a multimédiách produkovaných Prevádzkovateľom, a to v súvislosti s informovaním o súťaži.

Prevádzkovateľ je oprávnený zo súťaže vyradiť účastníka súťaže, resp. jeho príbeh, ktorý:

 • nezodpovedá zadanej téme súťaže, nie je pravdivý
 • je v rozpore s dobrými mravmi
 • by mohol poškodiť dobré meno Prevádzkovateľa alebo dobré meno tlačených a internetových médií vydávaných prevádzkovateľom
 • nebol zaslaný do súťaže na to oprávnenou osobou
 • u ktorého bol zistený podvod pri hlasovaní či nedodržaní iných podmienok súťaže
 • uzná za nevhodný bez uvedenia dôvodu

O tom, či prihlásený príbeh vyhovuje podmienkam súťaže, rozhoduje Prevádzkovateľ.
Všetci účastníci súťaže súhlasia s pravidlami a s GDPR .

Prevádzkovateľ je oprávnený meniť pravidlá a podmienky súťaže, dobu jeho trvania, termín uskutočnenia jednotlivých častí súťaže, výhru kedykoľvek v priebehu súťaže a je oprávnený kedykoľvek súťaž počas jej priebehu ukončiť.

 

Výhra ani účasť v súťaži nie sú súdne vymáhateľné. Na výhru nevzniká účasťou v súťaži právny nárok a výhra nemôže byť vymenená za hotovosť.

Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo vyradiť zo súťaže účastníkov, ktorí porušia tieto pravidlá a posúdiť jednotlivé sporné situácie vzniknuté v priebehu súťaže.

Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo zmeniť pravidlá súťaže bez udania dôvodu.

Prihláste sa prosím znovu

Ospravedlňujeme sa, ale Váš CSRF token pravdepodobne vypršal. Aby sme mohli Vašu bezpečnosť udržať na čo najvyššej úrovni, potrebujeme, aby ste sa znovu prihlásili.

Ďakujeme za pochopenie.

Prihlásenie