Pravidlá súťaže

 

2. ročník súťaže TVORIVÉ RUKY


Módna návrhárka Matty Urbanič spolu s jej tímom Tvorivé ruky, šikovnosť a kreativita vyhlasuje 2. ročník súťaže TVORIVÉ RUKY (ďalej len prevádzkovateľ).

Zmyslom celej súťaže je podpora, inšpirácia a povzbudenie každého jedného súťažiaceho.

 

 

PRAVIDLÁ a Harmonogram súťaže


Súťaž prebieha v období od 2.2.2023 do 20.3.2023

 

2.2.2023. – 15.2.2023  spustenie prihlasovania fotografií výrobkov cez e-mail: info@mattyurbanic.com

 

15.2.2023 – 23:59 ukončenie prihlasovania výrobkov

 

16.2.2023. – 19.2.2023 spracovanie a vyhodnocovanie výrobkov – prevádzkovateľ spolu tímom „Tvorivé ruky“ vyberieme zo všetkých prihlásených výrobkov, ktoré splnia podmienky, 

60 postupujúcich“ 

 

do verejného hlasovania. Vybrané výrobky zverejníme 20.2.2023 na facebookovej skupine „Tvorivé ruky, šikovnosť a kreativita“ 

 

20.2.2023 – 12.3.2023 SEMIFINÁLE -  on-line hlasovanie pre verejnosť o 3 NAJkrajšie, NAJpútavejšie výrobky na FB stránke „Tvorivé ruky, šikovnosť a kreativita“ 

  

13.3.2023. – 19.3.2023 Finále - Do finále postúpi 20 tvorcov s najväčším počtom hlasov. Rozhodovanie poroty a vyhodnocovanie výsledkov. Tento rok v porote budú darcovia a sponzori tejto súťaže. Darcov a sponzorov si predstavíme postupne.

Z výrobkov, ktoré postúpia do finále porota rozhodne o 3 víťazoch.

 

Absolútnym víťazom sa stáva súťažiaci, ktorý má pri spočítaní hlasov z FB hlasovania najväčší počet hlasov v  prípade rovnosti hlasov rozhoduje o postupujúcom skorší dátum odoslania/prihlásenia/vloženia fotky/výrobku do súťaže-emailu.

 

20.3.2023 – uverejnenie výsledkov

 

Do súťaže sa môže prihlásiť úplne každý bez ohľadu pohlavia či veku, každý, čo má kreatívneho ducha alebo tvorivé ruky. Podmienkou je aby výrobok, ktorý prihlásite ste vyrobili sami. Do súťaže sa môžu prihlásiť ako tvorcovia zo Slovenska tak aj z Českej Republiky ♥

Do súťaže je povolené sa prihlásiť IBA s 1 výrobkom. Preto si veľmi dobre zvážte s čím konkrétnym sa do súťaže prihlásite.

 


 

Hlasovanie

 

Hlasovať sa bude pomocou LIKE-ov (fotografie daného súťažného výrobku) do 12.3.2023 do 12:00 a 20 výrobkov  s najväčším  počtom hlasov (na FB) postupuje do FINÁLE v  prípade rovnosti hlasov rozhoduje o postupujúcom skorší dátum vloženia fotky/výrobku do súťaže.


Pre získanie väčšieho počtu hlasov môžu súťažiaci zverejňovať odkazy na súťažnú fotografiu v diskusných fórach, prostredníctvom sociálnych sietí, aj na svojich osobných stránkach.


Všetci víťazi budú zverejnený 20.3.2023 na sociálnej sieti

 

 


 

SPÔSOB PRIHLÁSENIA:

 

Na email info@mattyurbanic.com nám pošlite do 15.2.2023 23:59:

 • IBA 1 fotografiu svojho ručne robeného výrobku. Môžete poslať aj koláž ale môže byť poskladaná z max 2 fotografií (jedného a toho istého výrobku). Je potrebné aby fotku čo pošlete bola reprezentatívna. Nesmie byť rozmazaná ani nezaostrená. Takéto fotografie žiaľ nemôžu vôbec byť zaradené do súťaže. Myslite prosím na to, že fotka má PREDAŤ váš tovar, vás samotných ako tvorcov.
 • Každý jeden z vás sa môže prihlásiť iba s 1 výrobkom
 • Popíšte fotografiu/výrobok 
 • Meno a priezvisko + váš príbeh alebo krátky popis o vašej tvorbe. 
 • Pre vašu vlastnú prezentáciu nám prosím pošlite LINKY sociálnych sietí kde vás môžeme nájsť (FB, IG). Budú uverejnené pri vašich súťažných fotografiách. Nie je to povinné ale ľahšie si vás takto potencionálny zákazník nájde. 

Len výrobky, ktoré splnia podmienky prihlásenia, budú zaradené do súťaže.

 

 


 

ČO MÔŽETE VYHRAŤ?

1.miesto

 2.miesto 

 

3.miesto 

 

 

Absolútny víťaz získa diplom a 20€ poukážku na nákup v e-shope módnej návrhárky Matty Urbanič

 


 

 

POROTA

(na textoch sa pracuje)

 

Matty Urbanič 

 Dominika Hrnčiříková - fotografka

Basky.sk

A3R Design

DaLea

Lívii Horňáčkovej - Livuška

Anjelské obrazy AngelArt LiA

Jana Jksperk

 

 


 

PREHLÁSENIE

Účastník súťaže zaslaním fotografie výrobku do súťaže potvrdzuje, že:

 • je autorom prihláseného výrobku
 • je autorom fotografie, príp. má s autorom vysporiadané autorské práva a je oprávnený poskytnúť ich do súťaže a zverejniť ich v súlade s pravidlami.
 • má vysporiadané všetky práva s osobami, ktoré sú v príbehu alebo na fotografiách spomenuté.
 • použitím fotografie alebo príbehu sa Prevádzkovateľ podľa týchto pravidiel zaväzuje, že nebudú porušené ani ohrozené práva tretích osôb.
 • účastník súťaže potvrdzuje, že všetky takto poskytnuté údaje do súťaže sú pravdivé. Zaslaním príbehu do súťaže, rovnako tak účasti v internetovom hlasovaní – tzn. odoslaním hlasu pre súťažiaceho – akceptuje súťažiaci/hlasujúci tieto pravidlá súťaže a zaväzuje sa ich dodržiavať.

Účastník súťaže berie na vedomie, že prevádzkovateľ bude spracovávať ako správca osobné údaje účastníka súťaže v rozsahu a za podmienok uvedených v informácii o spracovaní osobných údajov.

Prevádzkovateľ má časovo neobmedzenú licenciu na použitie zaslaných príbehov a fotografií bez územného obmedzenia, a to najmä (nie však výhradne) formou uverejnenia v tlačených a internetových médiách Prevádzkovateľa, na ich profiloch na sociálnych sieťach či v mobilných službách a multimédiách produkovaných Prevádzkovateľom, a to v súvislosti s informovaním o súťaži.

Prevádzkovateľ je oprávnený zo súťaže vyradiť účastníka súťaže, resp. jeho príbeh, ktorý:

 • nezodpovedá zadanej téme súťaže, nie je pravdivý
 • je v rozpore s dobrými mravmi
 • by mohol poškodiť dobré meno Prevádzkovateľa alebo dobré meno tlačených a internetových médií vydávaných prevádzkovateľom
 • nebol zaslaný do súťaže na to oprávnenou osobou
 • u ktorého bol zistený podvod pri hlasovaní či nedodržaní iných podmienok súťaže
 • uzná za nevhodný bez uvedenia dôvodu

O tom, či prihlásený príbeh vyhovuje podmienkam súťaže, rozhoduje Prevádzkovateľ.
Všetci účastníci súťaže súhlasia s pravidlami a s GDPR .

Prevádzkovateľ je oprávnený meniť: pravidlá a podmienky súťaže, dobu jeho trvania, termín uskutočnenia jednotlivých častí súťaže, výhru kedykoľvek v priebehu súťaže a je oprávnený kedykoľvek súťaž počas jej priebehu ukončiť.

 

Výhra ani účasť v súťaži nie sú súdne vymáhateľné. Na výhru nevzniká účasťou v súťaži právny nárok a výhra nemôže byť vymenená za hotovosť.

Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo vyradiť zo súťaže účastníkov, ktorí porušia tieto pravidlá a posúdiť jednotlivé sporné situácie vzniknuté v priebehu súťaže.

Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo zmeniť pravidlá súťaže bez udania dôvodu.

Späť do obchodu